Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 • สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเวชศาสตร์การกีฬา เรื่อง “วิทยาศาสตร์การกีฬา...ชวนวิ่ง ปลอดภัย สุขภาพแข็งแรง” ในวันที่ 15 – 16 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

  สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา ขอเชิญนักวิ่งเพื่อสุขภาพ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลนักกีฬาและผู้ที่ออกกำลังกาย จำนวน 70 คน  เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเวชศาสตร์การกีฬา เรื่อง “วิทยาศาสตร์การกีฬา...ชวนวิ่ง ปลอดภัยสุขภาพแข็งแรง” ในวันที่ 15 – 16  มีนาคม พ.ศ. 2561  ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ  โดย ไม่เสียค่าลงทะเบียน (รับจำนวนจำกัด)ผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดกำหนดการอบรมและแบบตอบรับ ทาง website http://www.dpe.go.th/th/newsdetail/6355

ประกาศข่าวสาร
 • เดือนมกราคม 2561
  1. วันพุธที่ 24 ม.ค. 2561 ประชุมอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 6/2560 เวลา 14.30 น.
2. วันศุกร์ที่ 26 ม.ค. 2561 นักเรียนชั้น ม.6 เรียนวันสุดท้าย
3. วันอาทิตย์ที่ 28 ม.ค.2561 ทดสอบพื้นฐานความรู้ชั้น ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2560 เวลา 08.00 - 16.00 น.
 • เดือนกุมภาพันธ์ 2561
  1. วันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2561 กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมอาจารย์เจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 7/2560 เวลา 15.30 น.
3. วันที่ 19-26 กุมภาพันธ์ 2561 กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5
 • เดือนมีนาคม 2561
  1. วันที่ 6 มีนาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนตัดสินผล ม.1-ม.6
2. วันที่ 14 มีนาคม 2561 ประชุมตัดสินผลระดับชั้น ม.1-3
3. วันที่ 15 มีนาคม 2561 ประชุมตัดสินผลระดับชั้น ม.4-5
4. วันที่ 16 มีนาคม 2561 พลนักเรียนที่มีปัญหาการเรียนและพฤติกรรม
5. วันที่ 30 มีนาคม 2561 ปิดภาคเรียน และส่งสรุปโครงการ/SAR
ปฏิทินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ปีการศึกษา 2560